Hokkaido Beef Kozatsu Slice

$45.00

Hokkaido beef (F1)
Grade:B4 (BMS 6-7)
$90/kg
500g/Tray 1.5mm~

 

Hokkaido Beef Kozatsu Slice

$45.00